Wydarzenia

19.12.2018

Stand PAC w budynku E

18.02.2019

-

10.03.2019

Rekrutacja wiosenna

29.03.2019

Finał X edycji Progress Accounting Competition

09.05.2019

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Ochrona uczestników rynku usług finansowych

13.05.2019

-

17.05.2019

Finance Week XIII
Alumni

 

Kim są alumni?

ALUMNI to byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego PROGRESS, którzy wykazywali się wysoką aktywnością podczas swojego członkowstwa w kole, przyczyniając się tym samym do rozwoju organizacji.

Otrzymanie tytułu ALUMNA PROGRESSU - oznacza wyróżnienie działalności danej osoby na tle pozostałych oraz przyjęcie postawy godnej do naśladowania dla obecnych Progressowiczów.

Kto może zostać alumnem?

  • członek zarządu koła ( po skończonej kadencji );
  • koordynator głównego projektu SKN;
  • osoba wyróżniona przez Zarząd w danym roku: "Progressowicz Roku"

 

W związku z bardzo dużym zaangażowaniem w życie koła, alumni posiadają ogromne doświadczenie, które może służyć( w formie rad i wskazówek) przyszłym pokoleniom, dlatego warto podkreślić iż olbrzymią wartością dodaną dla Progressu jest PROGRAM ALUMNI.

Idea programu

Program ALUMNI powstał z inicjatywy obecnych członków SKN Progress i jest odpowiedzią na potrzebę integracji środowiska alumnów - czyli byłych "Progressowiczów", którzy prężnie działali w kole.

Poprzez wszystkie dostępne ścieżki staramy się dotrzeć do "korzeni" Studenckiego Koła Naukowego Progress. Wkład wniesiony w rozwój koła przez alumnów jest becenny, dlatego wierzymy że warto a nawet trzeba o takich ludziach pamiętać przez długie lata.

Głównymi celami Programu: PROGRESS ALUMNI są:

  • stworzenie sprawnej i trwałej sieci informacyjnej pomiędzy członkami SKN;
  • cykliczne spotkania z alumnami;
  • wspólne wyjazdy integracyjne;
  • wspólne konferencje naukowe.

Wierzymy, że z roku na rok ta inicjatywa będzie rosła w siłę, gdyż niezwykle cenne jest dla nas doświadczenie zdobyte przez naszych poprzedników.

Kontakt dla alumnów:

Maria Łuczak (m.luczak@progress.org.pl)

 

 

 

Alumni

Partnerzy

Strategiczny

Główny