CZWARTA EDYCJA

Czwarta edycja PAC odniosła jeszcze większy sukces niż poprzednie. Zarejestrowało się do niej aż 415 drużyn,  co daje 1 245 uczestników z całej Polski. Wstępne etapy PAC przeprowadzane były za pośrednictwem strony internetowej projektu. Uczestnicy w początkowej fazie konkursu rozwiązywali testy z wiedzy teoretycznej z zakresu Ustawy o rachunkowości, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawa gospodarczego. Trzeci etap PAC to zadania praktyczne, w których drużyny musiały wykazać się znajomością analizy wskaźnikowej, rachunku kosztów, sprawozdawczości oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Do czwartego etapu zakwalifikowało się 10 najlepszych zespołów z całej Polski.

 

Gala finałowa miała miejsce na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym 15 marca 2013 r.
w Sali Rady Wydziału – jednej z najbardziej reprezentacyjnych sal Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego. Wszystkie drużyny musiały rozwiązać casy przygotowane przez Partnerów Głównych konkursu, czyli firmy Ernst&Young, KPMG oraz PwC. Kiedy drużyny zakończyły rozwiązywanie zadań, Partnerzy Główni dokonali prezentacji firm. Było to szczególnie istotne, ponieważ do nagród głównych konkursu, poza nagrodami rzeczowymi tj. netbooki, i-Pody, zegarki Swatch, słuchawki Skullcandy, czytniki e-booków, bony szkoleniowe, kalkulatory i prenumeraty branżowe, zaliczały się także płatne praktyki w placówkach E&Y, KPMG i PwC. Ostatnim etapem finału było ogłoszenie wyników. Trzecie miejsce zajęła drużyna MAK Katowice, drugie SGH Team, a zwycięzcami IV edycji Progress Accounting Competiton została drużyna w waka-maka w składzie Alicja Książek, Martyna Urlicka i Kaja Migros.

 

Na sukces PAC IV składa się wiele czynników, bez których organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Nie jest to jedynie intensywnie prowadzona kampania promocyjna obejmująca zarówno akcje pośrednie jak i bezpośrednie na terenie Łodzi, ale także zaangażowanie kół naukowych działających w największych ośrodkach akademickich w całym kraju. Jednym z najefektywniejszych kanałów promocji konkursu są akcje pośrednie umożliwiające dotarcie do odbiorców za pośrednictwem telewizji, portali oraz stron internetowych. Podstawowym celem organizatorów konkursu jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców i wyłonienie najzdolniejszej drużyny w kraju, dlatego też popularność Progress Accounting Competition wzrasta z roku na rok.